Informacje o naszej szkole

NUMER WPISU 4430.2.24

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1, to efekt wieloletnich doświadczeń, obserwacji i wielkich aspiracji. W obliczu niedoskonałości współczesnego świata narodził się pomysł stworzenia czegoś wyjątkowego. Placówki na miarę światowych standardów jakości z zachowaniem tradycyjnych pasji, a wszystko to w nowych, przyjaznych dla Twojego Dziecka warunkach.

Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach 0 – VI z podziałem na odrębne i niezależne od siebie skrzydła dla dwóch grup wiekowych: klasy 0 – III oraz IV – VI

Program dydaktyczny wzbogaciliśmy o poszerzoną liczbę godzin języka angielskiego oraz fakultatywnie drugiego języka obcego w klasach 0 –VI.

Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju fizycznego dziecka. Poza standardowymi zajęciami wychowania fizycznego, oferujemy Państwu nietypowe dla innych placówek zajęcia: jazda konna, szermierka, tenis, balet. Ponad to posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania Państwa dzieci: nauka gry na instrumencie, robotyka, lekcje fotografii i grafiki komputerowej, kółko teatralne, kółko skrablisty.

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7:00 – 19:00. Czas spędzony na świetlicy to czas na relaks oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Szkoła organizuje liczne wyjścia i wyjazdy. Przy współpracy z Buckswood Overseas Summer School, organizujemy letnie wyjazdy do Anglii dla dzieci od 9 roku życia.

Program wychowawczy kładzie nacisk na głęboki rozwój młodego człowieka w oparciu o postawę obywatelską. Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny wszystkich uczniów.

CZESNE: 480 zł.

Jednorazowe wpisowe – tylko 600 zł.